aktualna wersja tylko na: www.anna-staniszewska.art.pl

ANNA STANISZEWSKA

<= powrót do strony głównej Wystawa 2007 w Warsaw Art Gallery
hotel Marriott
Warszawa (maj 2007)
Podgląd
Autorka przed Galerią
Podgląd
gratulacje od p. Dyrektor MARRIOTTA
Podgląd
powitanie Dyrektora MARRIOTTA
Podgląd
Autorka z Dyrekcją hotelu
Podgląd
właścicielka Galerii wita gości
Podgląd
...
Podgląd
zasłuchani goście
Podgląd
Jacek Bukowski otwiera wystawę
Podgląd
...
Podgląd
...
Podgląd
Podgląd
Podgląd
Podgląd
Podgląd
Podgląd
Podgląd
Podgląd
Podgląd
Podgląd
Podgląd
z wnukiem Krzysztofem
Podgląd
rodzina i znajomi
Podgląd
członkinie Klubu Soroptimistek

www.anna-staniszewska.art.pl